Best Western Plus Hotel Svendborg

Afbestillingsregler

Afbestillingsregler for reservationer af op til 5 værelser

Værelser kan afbestilles uden omkostninger indtil kl. 12.00 på ankomstdagen. Ved afbestilling senere end kl. 12.00 på ankomstdagen, er bestiller pligtig til at erstatte 100% af det bestilte. Ved no-show er bestiller pligtig til at erstatte 100% af det bestilte.

Afbestillingsregler for grupper

Stk. 1.
Afbestilling af hele grupper skal ske skriftligt inden 4 uger før arrangementets afholdelse.

Stk. 2.
Ved afbestilling af hele grupper senere end 4 uger før arrangementets afholdelse, er bestiller pligtig til at erstatte kroens/hotellets tab – dog max. 75% af aftalte arrangementspris alt inklusive. Ved afbestilling senere end 8 dage før arrangementet, er bestiller pligtig til at betale det fulde beløb for bestilte ydelser. Der kræves fuld dækning for ydelser der ikke kan afbestilles.

Stk. 3.
Reduktion på op til 35% i antallet af deltagere, skal meddeles skriftligt til kroen/hotellet senest 3 uger før arrangementets afholdelse. Ved reduktion på mere end 35% efter dette tidspunkt, vil der kræves godtgørelse som anført i Stk. 2.

De tilmeldte hoteller og kroer vil bestræbe sig på at udleje de omfattede faciliteter til anden side, hvorved erstatningspligten for det annullerede arrangement vil bortfalde helt eller delvist.

Stk. 4.
Strejke, lockout, brandskade eller lignende uforudsigelige hændelser udenfor kroens/hotellets kontrol, berettiger kroen/hotellet til at hæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold for statsmagtsindgreb over hotelbranchen som f. eks. afgiftsændringer eller lignende, der berettiger kroen/hotellet til tilsvarende prisforhøjelser.

Reception